Témy

V rubrike Témy prostredníctvom spomienok pamätníkov a historických faktov ukazujeme históriu tak, ako sa skutočne stala. Vychádzame z príbehov, ktoré sú zaznamenané v archíve Memory of Nations, ktorý je dostupný pre všetkých.