O nás

Online magazín Post Bellum Príbehy 20. storočia reflektuje pútavou formou naše nedávne dejiny. Východiskové sú pri tom príbehy pamätníkov z archívu Memory of Nations. Nezabúdame ani na historické fakty, ktoré prepájame s témami súčasného spoločenského diania, aby sme poukázali na to, že je potrebné poznať našu históriu.

ISSN 2730 – 0463

Periodicita: Mesačník

Redakcia:

Šéfredaktor: Lukáš Onderčanin Redakcia: Sandra Polovková, Martin Rodák, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Martina Lábajová, Katarína Bartovičová, Jana Hrdličková, Vanda Hlaváčková, Mária Auxtová

Vydavatelia:

Post Bellum SK
Klincová 35
821 08 Bratislava
Slovenská Republika
www.postbellum.sk

IČO: 42218012
DIČ: 2120082569

 

Príbehy 20. storočia o.z. 
Jelačičova 22
821 08 Bratislava
IČO: 53549163
DIČ: 2121511084