O nás

Online magazín Post Bellum Príbehy 20. storočia reflektuje pútavou formou naše nedávne dejiny. Východiskové sú pri tom príbehy pamätníkov z archívu Memory of Nations. Nezabúdame ani na historické fakty, ktoré prepájame s témami súčasného spoločenského diania, aby sme poukázali na to, že je potrebné poznať našu históriu.

Online magazín Príbehy 20. storočia prispieva k tomu, aby sa skutočné príbehy nevytratili z našej kolektívnej pamäti. Súčasne posilňuje osobnú zodpovednosť mladých ľudí, ich záujem o kultúru a umenie; vysvetľuje a ukazuje ako je možné umením a kultúrou reagovať aj na súčasné spoločensko – politické dianie v spoločnosti. Prínosom je posilňovanie spoločnosti všeobecne k záujmu o aktívne občianstvo, krajinu a podpora kritického uvažovania o vývoji republiky.

ISSN 2730 – 0463

Periodicita: Mesačník

Redakcia:

Šéfredaktor: Lukáš Onderčanin Redakcia: Sandra Polovková, Martin Rodák, Martina Lábajová, Nina Pompošová, Juraj Rizman, Marian Jaslovský, Boris Németh, Matúš Maťátko, Filip Sabol, Ivana Šáteková, Zuzana A. Ferusová, Marek Novák, Zuzana Zaťovič

Vydavatelia:

Post Bellum SK
Klincová 35
821 08 Bratislava
Slovenská Republika
www.postbellum.sk

IČO: 42218012
DIČ: 2120082569

Príbehy 20. storočia o.z. 
Jelačičova 22
821 08 Bratislava
IČO: 53549163
DIČ: 2121511084