František Kolář (*1957)

Pochádza z česko-maďarskej rodiny, otec z Moravy a pracoval pre Baťu v Otrokoviciach, matka je z Maďarska.

Narodil sa 24. marca 1957 v Komárne. Má troch starších súrodencov, vďaka ktorým aktívne prežíval obdobie 60. rokov. Počas bývalého režimu pracoval ako fotograf Komunálnych služieb a Okresného osvetového strediska v Nitre. Často sa dostával do konfliktu s vedením. Štyri roky pracoval ako traktorista na družstve v Mojmírovciach a tri roky v kotolni v Nitre. V roku 1985 spoluzakladal základnú organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody (SZOPK) v Nitre. Od roku 1988 až dodnes je jej predsedom. Jeho organizácia sa zaslúžila o zápis nitrianskej Trafačky do zoznamu technických pamiatok a zabránila tak jej zbúraniu. Organizovali tábory, opravovali kaštiele v okolí Nitry. Aktívne sa zúčastnil udalostí v roku 1989 ako člen VPN, bol členom redakcie Nitrianskej verejnosti. Po revolúcii sa z politiky stiahol. V roku 1991 spoluzaložil reklamné noviny Pardon, kde uverejňoval články o ochranárskych témach. V roku 2005 na náklady firmy obnovil Trafačku, ktorá sa zmenila na kultúrny priestor, ateliér a kaviareň. V roku 2017 mal tri cievne príhody a po operácii odišiel do dôchodku, dnes žije v Mojmírovciach. Má dve dcéry a jedného vnuka.

Príbeh pamätníka bol zdokumentovaný v rámci projektu Dokumentovanie Príbehov 20. storočia českej národnostnej menšiny, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.