Czeslaw Sobek (*1953)

Czeslaw Sobek sa narodil 12. februára 1953 v poľskom meste Lancut.

Otec Czeslaw (1929) pochádzal z Lancutu a matka Mária (1932) z mesta Sokali, ktoré sa dnes nachádza na Ukrajine. Pracovali na vlastnom statku, chovali hospodárske zvieratá a pestovali zeleninu, obilie a ovocie. Ako dieťa sa hrával na lúkach a poliach u starých rodičov v Lancute a na dvore malého prenajatého bytu, kde býval s rodičmi a súrodencami. Bol členom detskej a neskôr mládežníckej organizácie Związek Harcerstwa Polskiego. V roku 1968 začal Czeslaw študovať na štvorročnom všeobecnom gymnáziu. V roku 1968 zažil prechod ruských tankov a ďalšej techniky cez Lancut smerom do Československa. V roku 1972 bol prijatý na vysokú školu v Rzeszówe, ktorú skončil ako stavebný inžinier v roku 1976. Po promócii sa zamestnal v stavebnom podniku a v roku 1977 nastúpil na ročnú vojenskú službu. Po vojenskej službe sa do stavebnej firmy vrátil a pracoval v nej do roku 1981. V roku 1981 zmenil zamestnávateľa a zamestnal sa vo firme v Rzeszówe, ktorá sa zaoberala reštaurovaním pamiatok. Vo funkcii vedúceho projektu reštaurovania objektu na Sedlárskej ulici sa v roku 1989 dostal do Bratislavy. Poľskú firmu na Slovensku zastupoval do roku 1998, kedy sa rozhodol založiť vlastnú živnosť a zostať žiť trvale na Slovensku. Po roku 1998 pomáhal Poliakom, ktorí si chceli registrovať firmu na Slovensku a začať podnikať. V tom čase vznikol aj Poľský klub ako organizácia Poliakov a ich priateľov na Slovensku. Osobne sa v tomto klube angažoval a niekoľko rokov pôsobil aj ako predseda celoslovenskej organizácie. Jedno obdobie zastupoval Poliakov ako zástupca poľskej menšiny pri Úrade vlády Slovenskej republiky. Dnes je na dôchodku a žije v Bratislave.

Príbeh pamätníka bol zdokumentovaný v rámci projektu Dokumentovanie Príbehov 20. storočia poľskej národnostnej menšiny, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.