Milan Novotný (*1968)

Milan Novotný sa narodil 21. júna 1968 v Spišskej Starej Vsi. Rodičia pochádzali z roľníckych rodín, rodina otca Milana (1934) zo Šariša a rodina mamy Márie (1943) zo Spiša. Pre obe rodiny bola katolícka viera dôležitou súčasťou ich životov a túto vieru odovzdali aj svojmu synovi Milanovi.

Starí rodičia vlastnili poľnohospodársku pôjdu a chovali hospodárske zvieratá. Počas kolektivizácie o svoj majetok prišli a museli vstúpiť do družstva. V päťdesiatych rokoch, keď bolo zakázané verejne spievať pápežskú hymnu, pri jednej zo slávnostných cirkevných príležitostí ju v obci Milanov starý otec v kostole zaspieval. Za spev v kostole strávil niekoľko mesiacov vo väzení.

Milan prežil krásne detstvo v kruhu širokej a milujúcej rodiny. Základnú školu v rodnej obci navštevoval v rokoch 1974 až 1982. V tom istom roku, ako sa stal pionierom, mal aj prvé sväté prijímanie. Od roku 1982 študoval na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Už počas stredoškolského štúdia prispieval do školského časopisu. Maturoval v roku 1986. Prihlásil sa na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a v septembri 1986 sa stal poslucháčom jej prvého ročníka. Na vysokej škole bol členom redakčnej rady neoficiálneho študentského časopisu Proglas, ktorý vydávali spolu s kolegami na Filozofickej fakulte. Niektorí zo študentov boli súčasne členmi Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a cez nich sa Milan dostal k publikácii Bratislava nahlas. K samizdatovej literatúre sa dostával prostredníctvom kamaráta a spolužiaka Daniela Bútoru a ďalej ju rozširovali na vysokoškolskom internáte.

Milan, jeho spolužiaci, kolegovia a kamaráti, sa na jeseň v roku 1989 stali jadrom skupiny študentov, ktorí na 16. novembra zorganizovali a boli účastníkmi prvého študentského protestného pochodu v Bratislave. Títo mladí ľudia sa stali určujúcou hybnou silou, ktorá v Bratislave odštartovala udalosti Nežnej revolúcie vedúce k pádu komunistického režimu v Československu.

Príbehy pamätníkov boli zdokumentované v rámci projektu Dokumentovanie pamätníkov/čok kľúčových udalostí 20. storočia z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj.