Oľga Domanická (*1940)

Oľga Domanická, rod. Verešová sa narodila 12. júla 1940 v Kamennej Porube v Rajeckej doline Ondrejovi Verešovi a Márii, rod. Letkovej.

Počas vojny rodina zažívala teror od nemeckých vojakov, ktorí obsadili obce Rajeckej doliny a robili časté výpady. Otcovi hrozili zastrelením, keď nechcel odovzdať Nemcom prasa, ktoré si rodina chovala na zimu. Rodina bývala na kraji horného konca, ktorý bol celý vysťahovaný na lúku a hrozili im vypálením domov. Neskôr ich prichýlila cudzia rodina. Po návrate domov našli prázdne maštale. V neďalekom Kunerade sídlila partizánska brigáda a okolité hory boli plné partizánskych skupín. Rodičia podporovali odboj, mama varila guláš z mäsa, ktoré im doniesli partizáni a otec im ho potom vozil do hôr. Oľga dostala od jedného nemeckého vojaka bábiku, lebo mu pripomínala dcéru, ktorú mal doma. Rodičia zachránili zajatca, ktorého Nemci k nim doviedli, neskôr po vojne sa im prišiel poďakovať. Po skončení školy sa zamestnala na MNV, kvôli otcovi, ktorý nechcel vstúpiť do družstva, o prácu prišla. Venovala sa ochotníckemu divadlu, vydala sa, porodila štyri deti, politicky sa neangažovala. V súčasnosti dôchodkyňa, stále žije v Kamennej Porube.

Príbehy pamätníkov a pamätníčok boli zdokumentované vďaka projektu, ktorý podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne.