Dana Janebová (*1953)

Dana Janebová sa narodila v roku 1953 v Hlohovci.

Z dôvodu otcovej vojenskej kariéry prežila detstvo na viacerých miestach Československa. Od detstva študovala hudbu a po maturite v Galante odišla na Pedagogickú fakultu v Nitre. Na vysokej škole začala Dana vystupovať vo folklórnom súbore Ponitran. Nitrianske divadlo v tej dobe naštudovalo hru Jánošík alebo Na skle maľované pod vedením významného českého choreografa Pavla Šmoka. Pôsobila ako učiteľka hudby a tanca v Ľudových školách umenia / Základných umeleckých školách v Galante, Šali a Moravskom Krumlove, kde bola aj riaditeľkou. Popri tom sa celoživotne venuje básnickej tvorbe. V roku 2009 publikovala prvú knihu svojich básní, Moje ruky sú Láska, ktorú odvtedy nasledovala už takmer desiatka ďalších.

Príbehy pamätníkov a pamätníčok boli zdokumentované vďaka projektu, ktorý podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne.