Mária Potočná (*1954)

Bývalá kajakárka Mária Potočná, za slobodna Máleková, sa narodila 1. novembra 1954 v Bratislave.

Rodičia Štefánia a Tomáš Málekovci, mali okrem najstaršej Márie ďalšie dve deti, Alžbetu a Tomáša. Základnú deväťročnú školu na Košickej ulici v Bratislave začala Mária navštevovať v roku 1961, s tým že prvý rok vychodila na Novohradskej ulici. Spočiatku Máriu zaujal iný druh športu, avšak keď videla rozmanitosť vodného slalomu, na ktorý sa ako prvá prihlásila jej sestra Alžbeta, rozhodla sa pre zmenu. Ako dorastenky sa tak stali súčasťou vodáckeho klubu v Karlovej Vsi. Začínali na rieke Dunaj, kde bol zväčša silný prúd a Mária sa len veľmi ťažko dokázala vytočiť. Bolo to náročné, ale aj veľmi zábavné. Spočiatku Mária trénovala tri až štyrikrát za týždeň, avšak počas prázdnin bola v lodenici v Karlovej Vsi, doslova každý deň. Okrem toho, že Mária sa už aktívne venovala kanoistike, navštevovala aj Gymnázium na Novohradskej ulici v Bratislave. Bola študentkou matematicko-fyzikálnej triedy, kde bolo päť dievčat a tridsať chlapcov. V roku 1974 si Mária po ukončení gymnázia podala prihlášku na prírodovedeckú fakultu, odbor matematika-informatika. Až po príchode na prijímacie pohovory sa dozvedela, že sa pravdepodobne nechtiac prihlásila na novootvorený odbor, teoretická kybernetika. Vysokú školu Mária nakoniec úspešne ukončila v roku 1979, avšak kanoistika bola pre ňu stále prioritou. Súťaže prebiehali neustále, pričom Mária pretekala v troch výkonnostných triedach. V roku 1973 sa jej podarilo dosiahnuť prvú výkonnostnú triedu, čo pre ňu samotnú znamenalo v tej dobe vrchol. Potom už Mária súťažila viac menej po Slovensku a rozhodla sa, že vo veku 19 rokov absolvuje trénerský kurz, po ktorom hneď začala trénovať skupinu dievčat do štrnásť rokov. Trénovaniu sa venuje dodnes. Okrem trénerky je aj členkou Klubu dunajských vodákov Slávia UK v Bratislave.

PRÍBEH SA NÁM PODARILO ZDOKUMENTOVAŤ VĎAKA NADÁCII TIPSPORT.