„ZAČNITE S VYSŤAHOVANÍM!“

Pred 79 rokmi, 29. augusta 1944, vypuklo SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE.
Heslo „Začnite s vysťahovaním!“ bolo signálom na začiatok ozbrojeného odporu proti ľudáckemu, fašistickému režimu.

Centrom povstania sa stalo stredné Slovensko a hlavným veliteľom podplukovník (neskôr generál) Ján Golian.
7. októbra 1944 priletel na Slovensko generál Rudolf Viest, ktorý prevzal velenie nad 1. československou armádou. Jeho zástupcom sa stal Ján Golian.
Ján Golian a Rudolf Viest boli zajatí 3. novembra 1944 v Pohronskom Bukovci. Boli vypočúvaní a transportovaní do Nemecka. Ďalšie správy o ich osude sa strácajú. Predpokladá sa, že boli s ďalšími zajatcami presunutí do koncentračného tábora Flossenbürg, kde boli popravení.

Deň po vypuknutí povstania, 30. augusta 1944, Jozef Tiso SNP odsúdil. Dištancoval sa od povstaleckých aktivít a naďalej zotrval v pozícii nemeckého spojenca.

30. októbra 1944 uskutočnil v Banskej Bystrici nemecký generál Höfle so spolúčasťou Tisa vojenskú slávnosť a vyznamenávanie nacistických vojakov SS.

SNP je rozsahom a vojenským významom zaradené medzi najdôležitejšie protifašistické odboje. Proti nemeckým okupačným vojskám sa bránilo 60 tisíc vojakov armády a 18 tisíc partizánov – príslušníkov 30 rôznych národností.
V povstaní padlo 10-15 tisíc obetí. Obeťami boli aj civilisti, ktorí počas SNP pomáhali partizánom a našej armáde.

Dnes si tento deň pripomíname štátnym sviatkom. Je to jeden z mála dní našej modernej histórie, na ktorý môžeme byť právom hrdí a hrdé. Naši rodičia, starí a prastarí rodičia sa postavili na odpor fašistickému zlu. Mnohí a mnohé sa stali strážcami demokracie so zbraňami v rukách.

Oslávte s hrdosťou tento sviatok a nezabudnite, že dnes je naša úloha strážcov a strážkyň demokracie stále naliehavá. Našťastie, nemusíme mať zbrane.