Diela výstavy Pamäť ako referencia. Kritické kontexty slovenského štátu v súčasnom vizuálnom umení

Prvým dielom je maľba NAD TATROU SA BLÝSKA od Matúša Maťátka a Filipa Sabola. Výstavu si môžete pozrieť v Múzeu holokaustu v Seredi do 7. septembra 2023.


Maľba “Nad Tatrou sa blýska” kriticky komentuje minulosť klérofašistického Slovenského štátu a zároveň poukazuje na tieto nenávistné tendencie, ktoré sú aj v súčasnosti stále prítomné v našej krajine.


AUTORI:


◾Matúš Maťátko (1984)

Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vyštudoval voľnú grafiku a ilustráciu v ateliéri profesora Dušana Kállaya. Jeho tvorba je širokospektrálna, okrem voľnej a komerčnej tvorby v oblasti grafiky sa venuje aj ilustrácii, soche a maľbe. Jeho prejav je eklektický, ovplyvnený street culture a hip hopovou scénou, rovnako však siaha po motívoch dávnej i modernej histórie. Fascinujú ho predovšetkým zlomové momenty histórie Česko-Slovenska a identita jeho obyvateľov, s ktorými osviežujúco pracuje v množstve diel.

◾Filip Sabol (1989)
Je absolventom 4. ateliéru Katedry maľby a iných médií na VŠVU v Bratislave, kde v roku 2015 pod vedením prof. Ivana Csudaia, akad. mal. ukončil magisterské štúdium. Tvorba Filipa Sabola je jeho vnútorným pohľadom na mesto. Pohľad zvnútra do mesta ako do prostredia, ktorého geometrický štýl, vetvy ulíc zasiahnuté graffiti pripomínajú videohru. Vo svojej tvorbe využíva bohatú symboliku, pomocou ktorej sa snaží vytvárať jazyk sídliska a mesta. Pracuje v médiu maľby, či už na závesné plátno, alebo na stenu v exteriéri. Nie sú mu však cudzie ani iné média, ako objekty, či inštalácie.

Výstavu realizujeme s finančnou podporou EVZ Foundation

PARTNERI: Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi, Edah o.z., The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies

MEDIÁLNI PARTNERI: Denník N, Citylife.sk, Rádio_FM, BigMedia s.r.o.

Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.