POST BELLUM SK APELUJE NA ZMENU VZDELÁVANIA O NAŠICH MODERNÝCH DEJINÁCH!

Pri príležitosti 55. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, z 21. augusta 1968, apeluje organizácia Post Bellum SK na zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese detí a mládeže. Podľa organizácie sa na základných aj stredných školách venuje minimálna pozornosť dejinám 20. storočia, kritickému zhodnoteniu obdobia totalitných režimov a sovietmi vedenej vojenskej intervencii proti československému demokratizačnému úsiliu známemu, ako Pražská jar 1968.

„Pri príležitosti 55. výročia invázie, by sme si mali jasne povedať, že kladenie vencov k pamätníkom obetí nelegálnej a nevyprovokovanej invázie do Československa nestačí. Symbolické akcie sú nepochybne potrebné, ale ako ľudia, ktorí dokumentujú príbehy pamätníkov a chodia na školy učiť o období neslobody vieme, že potrebné je oveľa viac. Nemôžeme čakať, že nám vyrastie kriticky mysliaca, historicky a hodnotovo zorientovaná generácia mladých ľudí, ak im nedáme jasné a zrozumiteľné informácie o tom, čo sa na Slovensku v 20. storočí dialo a prečo,“ konštatovala riaditeľka Post Bellum SK Sandra Polovková.

Organizácia Post Bellum SK realizuje ročne vyše 250 workshopov, ako aj desiatky rôznych besied a programov, na našich základných a stredných školách. Podľa skúsenosti lektorov organizácie je veľkou výzvou do budúcnosti ako navýšiť znalosti našich žiakov o kľúčových udalostiach našich moderných dejín.

„Naši žiaci a študenti sa dnes učia násobne viac o praveku, staroveku a stredoveku, ako o našich moderných dejinách a kľúčových udalostiach 20. storočia. Pritom práve udalosti 20. storočia zásadne hodnotovo a politicky formovali našu dnešnú štátnosť. Ak chceme, aby mladá generácia rozumela tomu, prečo sa Slovenská republika hlási k demokratickým hodnotám a tradíciám, prečo neoslavujeme ľudácky Slovenský štát, ale SNP a prečo máme v zákone zmienku o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, musíme zmeniť obsah, formu aj čas, ako o týchto udalostiach učíme na našich základných a stredných školách,“ dodala riaditeľka Post Bellum SK Sandra Polovková.


Riaditeľka Post Bellum SK je presvedčená, že keby naša mladá generácia mala možnosť lepšie spoznať udalosti Pražskej jari 1968, ako aj jej brutálneho potlačenia inváziou vedenou sovietskou armádou, bol by nepochybne jasnejší aj postoj mladých ľudí k ruskej invázii na Ukrajinu.


„Okupácia nie je mierová akcia! Platilo to v auguste 1968 v Československu a platí to aj teraz na Ukrajine. V krajinách kde sa viac pozornosti venuje kritickému mysleniu, hodnotovému vzdelávaniu a vysvetľovaniu histórie v širších súvislostiach majú ľudia jasno v tom kto je obeť a kto agresor. Je pred nami obrovská výzva, ako do budúcnosti otvoriť diskusiu o zmene vzdelávania o našich moderných dejinách a ako systematicky posilniť vzdelávanie k hodnotám a kritickému mysleniu,“ uzavrela riaditeľka Post Bellum SK Sandra Polovková.