Zbigniew Marian Podleśny (*1939)

Zbigniew Marian Podleśny sa narodil 22. mája 1939 v poľských Katowiciach. Detstvo prežil v západnom Těšíne, ktorý po druhej svetovej vojne pripadol Československu. Rodina bola poľskej národnosti, tak dostali príkaz na vysťahovanie. Neskôr získali štatút cudzincov. Zbigniew študoval na elektrotechnickej priemyslovke a popri tom pracoval. Ako 27-ročný sa oženil, s manželkou mali 2 deti. V auguste 1968 žil v Českom Těšíne a mrzelo ho, že poľskí vojaci sú súčasťou vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Po rozvode žil istý čas v Českom Těšíne, lákali ho do strany, no odmietol. Mal zdravotné ťažkosti, absolvoval niekoľko liečení a odsťahoval sa na Slovensko do Dolného Kubína. V novej životnej etape začal vyhľadávať poľskú menšinu. Tu zažil aj november 1989 a rozdelenie republiky. V roku 1993 sa odsťahoval za priateľkou do Dubnice nad Váhom, kde založil Poľský klub Stredné Považie – Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku. Venuje sa kultúre a rozvoju poľsko-slovenského priateľstva a získal niekoľko ocenení za svoju prácu v oblasti integrácie poľskej menšiny.

Príbeh pamätníka sme zdokumentovali vďaka projektu Príbehy poľskej národnostnej menšiny, ktorý bol podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.