REPRÍZY DIVADELNEJ INSCENÁCIE – DIVADLO PAMÄTI: ÚKRYTY A ÚTEKY

Inscenáciu si môžete pozrieť 15. 6. 2023 na III. ročníku Festivalu Židovskej kultúry v Novom Meste nad Váhom o 10:00 v Divadelnej sále MsKS a 16. 6. 2023 na Divadelnom boďáku v Štúdiu DAB v Nitre o 11:00.

Dramaturgia: Sandra Polovková
Réžia: Marica Šišková
Účinkujú: DS Datív pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Študenti z online archívu www.memoryofnations.eu vybrali päť osudov, päť príbehov, ktoré sa dotýkajú Nitry. Osudy ľudí, ktorí v meste počas 2. svetovej vojny bývali alebo sa tam ukrývali. Protagonisti inscenácie sa tým snažia vysporiadať s minulosťou, ktorá sa dotkla ich starých rodičov a prarodičov. Predstavujú si, aké to asi vtedy bolo, čo prežívali, čo si mysleli, čo cítili, keď sa ocitli v hraničných životných situáciách.

Divadelná inscenácia vznikla v spolupráci s Post Bellum SK, vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Holandského kráľovstva a je súčasťou medzinárodnej spolupráce s Theater Na de Dam – Theatre of Remembrance 2023.

Foto: Michal Hradský