Oliver Rácz (*1947)

Oliver Rácz sa narodil v roku 1947 v Košiciach do učiteľskej rodiny maďarsko-židovskej národnosti. Jeho otec počas Druhej svetovej vojny zachránil niekoľkých košických Židov. Sfalšovať doklady sa mu podarilo aj budúcej manželke Kataríne. Otca ku koncu vojny udali, bol odsúdený na trest smrti a musel sa skrývať v krypte dominikánskeho kostola. Vďaka páterovi Mikulášovi Lexmanovi sa mu podarilo prežiť. Za záchranu ľudských životov bol otec vyznamenaný titulom Spravodlivý medzi národmi. Mladšia sestra Katarína Ráczová je viacnásobná majsterka Československa v šerme a olympionička. Oliver navštevoval v rokoch 1953 – 1965 Maďarskú základnú školu a gymnázium v Košiciach, kde bol jeho otec riaditeľom. V rokoch 1965 – 1971 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Postgraduálne štúdium absolvoval v Budapešti v rokoch 1972 – 1976 na Enzymologickom ústave Maďarskej akadémie vied. Má habilitáciu z lekárskej biochémie na LF UK Bratislava a atestáciu z klinickej biochémie. V rokoch 1992 – 2016 bol prednosta ústavu Patologickej fyziológie UPJŠ Košice. V rokoch 1993 – 1995 bol predsedom Akademického senátu UPJŠ. Predsedal Rade vysokých škôl SR v rokoch 1994 – 1997. Počas obdobia 1997 – 2000 bol prorektorom UPJŠ Košice. V rokoch 2008 – 2018 bol odborným garantom a pedagógom rôznych predmetov na Fakulte ošetrovateľstva Štátnej vysokej školy v poľskom Sanoku. V období 2005 – 2017 bol poslancom mestskej časti Košice – Staré Mesto. V súčasnosti vyučuje patologickú fyziológiu a príbuzné predmety v troch jazykoch (slovenčina, angličtina, maďarčina) na UPJŠ LF v Košiciach a na maďarskej Univerzite v Miškolci. Je vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach a viceprezident Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie. Je ženatý a má dve deti.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.