Mgr. Jana Teššerová (* 1948)

Jana Teššerová sa narodila 4. augusta 1948 v podtatranskom meste Kežmarok do ortodoxnej židovskej rodiny. Jej rodičom, matke Regíne a otcovi Leovi, sa podarilo ukryť v dome rodiny Žihalových a prežiť tak holokaust, preto ju môžeme zaradiť do druhej generácie preživších. Ako dieťa vyrastala s rodičmi a starším bratom v Kežmarku. Janino detstvo bolo do veľkej miery poznačené traumou jej matky Regíny, ktorá počas holokaustu prišla o takmer celú početnú rodinu. Z týchto ťažkých udalostí sa spamätávala veľmi dlho a sprevádzali ju rôzne zdravotné problémy. Jana v roku 1966 zmaturovala na kežmarskom Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava. Odjakživa verila, že sa stane učiteľkou, preto si po ukončení strednej školy podala prihlášku na Filozofickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, ktorú úspešne dokončila v roku 1971. Ihneď po skončení vysokoškolského štúdia sa vydala za svojho manžela a odišla do Košíc, kde začala vyučovať na Gymnáziu na Šrobárovej ulici. Do roku 1993 pôsobila na tomto gymnáziu ako učiteľka, potom bola vo výberovom konaní zvolená za riaditeľku, ktorou bola až do roku 2009. Počas jej riaditeľských rokov sa jej spolu s pedagogickým zborom aj napriek ťažkým porevolučným pomerom podarilo tvrdou prácou vytvoriť z tohto gymnázia prestížnu vzdelávaciu inštitúciu s množstvom významných absolventov. Po roku 2009 ešte nasledujúcich desať rokov učila na Strednej zdravotníckej škole Kukučínova, taktiež v Košiciach. Dnes sa aj napriek dôchodkovému veku veľmi aktívne venuje šíreniu povedomia o udalostiach spojených s druhou svetovou vojnou a holokaustom. Pravidelne prednáša na stredných, ale aj základných školách, kde žiakom približuje život židov v čase vojny. Taktiež je kurátorkou Galérie Ľudovíta Felda v Košiciach.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.