Ryszard Zwiewka (*1950)

Ryszard Jerzy Zwiewka sa narodil 13. septembra 1950 v poľskom meste Piła. Jeho otec sa ako príslušník poľskej armády dostal počas druhej svetovej vojny do nemeckého zajatia, ale v roku 1944 sa stal vojakom nemeckého vojska a pri Plzni bol zajatý Američanmi. Po vojne sa rodina usadila v meste Piła a otec pracoval ako pekár. Ryszard začal navštevovať základnú školu v roku 1957 a stal sa členom skautskej organizácie. Keďže rodina bola katolícka, navštevovali pravidelne bohoslužby v kostole. V roku 1964 nastúpil na strednú školu chemickú a v roku 1968 sa so spolužiakmi zúčastnil protestov v Poznani proti stiahnutiu hry Dziady z Varšavského divadla. Na vysokú školu sa dostal až rok po maturite. Študoval na vysokej škole poľnohospodárskej v Poznani a súbežne s tým absolvoval povinnú vojenskú službu a dôstojnícku školu u námorníctva. Počas návštevy študentiek zo Slovenska v Poľsku sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Gabrielou. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa zamestnal na univerzite, ale v roku 1978 sa rozhodli s manželkou zosobášiť, pričom Ryszard opustil Poľsko a prisťahoval sa na Slovensko. Pre svoje poľské občianstvo mu nebolo umožnené pracovať na akademickej pôde. Po príchode na Slovensko a neúspešnom pohovore do Slovenskej akadémie vied sa zamestnal v Milexe, po deviatich rokoch v projekčnej kancelárii. V 90. rokoch si založil firmu na dovoz strojov pre potravinársky priemysel, po čase však začal využívať znalosť dvoch jazykov, poľského a slovenského, a už 25 rokov sa venuje prekladom a tlmočeniu.

Príbeh pamätníka sme zdokumentovali vďaka projektu Príbehy 20. storočia – poľská národnostná menšina, ktorý bol podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.