Ondrej Pöss (*1950)

Ondrej Pöss sa narodil do rodiny karpatských Nemcov v roku 1950, kedy už veľká časť jeho príbuzných územie Slovenska opustila kvôli evakuácii karpatských Nemcov. Viacerí prišli o majetky na základe Benešových dekrétov. Krátko po narodení mu zomrel otec, baník a pre rodinu, ktorá sa nemohla spoľahnúť na pomoc príbuzných, nastali ťažké časy. Hoci jeho predkovia ešte v 14. storočí zakladali obec Handlová, Ondrej na prahu dospelosti zostal sám. Vyštudoval matematiku a fyziku a neskôr sa začal venovať dejinám exaktných vied na Slovensku na Slovenskej akadémii vied. Po nežnej revolúcii založil Múzeum kultúry karpatských Nemcov na Slovensku a Karpatskonemecký spolok, ktorého je predsedom (2003 – 2008 a od 2013).

Príbeh pamätníka sme zdokumentovali vďaka projektu Príbehy 20. storočia – nemecká národnostná menšina, ktorý bol podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.