Istenes Jozef (*1953)

Jozef Istenes sa narodil 9. júna 1953 v obci Dvory nad Žitavou neďaleko Nových Zámkov v roľníckej rodine. Jozefovi rodičia osobne zažili, keď po arbitráži prišla maďarská štátna moc do Nových Zámkov. Jozefov otec počas II. svetovej vojny slúžil v maďarskej armáde medzi zdravotníkmi. Jozefovi rodičia po vojne nemali štátne občianstvo, nemocenské ani dôchodkové poistenie. Reslovakizáciu odmietli. Následne Jozefov otec spolu so svojimi rodičmi dostal v roku 1948 presídľovací príkaz. Skôr, ako ich stihli vysídliť, však bolo presídľovanie zrušené. Časť rodiny však musela odísť a bola presídlená do mesta Dombóvár v Maďarsku. Rodičia pracovali na roliach až do komunistického prevratu v roku 1948, po ktorom začal proces združstevňovania. Jozefov otec bol označený za kulaka a triedneho nepriateľa. Jozef v roku 1959 začal navštevovať slovenskú základnú školu, neskôr ho rodičia preložili do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. V septembri 1968 začal Jozef navštevovať Strednú všeobecne vzdelávaciu školu v Nových Zámkoch a po maturite v roku 1972 pokračoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Promoval v roku 1977 a následne nastúpil na vojenčinu, ktorú absolvoval v roku 1978. Po vojenskej službe nastúpil do zamestnania v Architektonickej kancelárii okresu Nové Zámky, neskôr pracoval na Útvare hlavného architekta okresu.
V prvých slobodných komunálnych voľbách 1990 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch, kde pôsobil štyri volebné obdobia. V roku 1990 Jozef spolu s kolegami založili projektovú firmu a začali podnikať. Vo svojej profesii podniká dodnes.

Príbeh pamätníka sme zdokumentovali vďaka projektu Príbehy 20. storočia – maďarská národnostná menšina, ktorý bol podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.