Edita Vacek (*1953)

Edita Vacek sa narodila 11. novembra 1935 v Znojmě. Mesto v roku 1939 po pripojení Rakúska k Nemeckej ríši patrilo tiež do Nemeckej ríše. Edita začala študovať na českej škole, ktorú po pár mesiacoch zrušili a musela navštevovať školu nemeckú. V roku 1945 po príchode oslobodzujúcej armády zrušili a štúdium ukončila až po vojne opäť na českej škole. V roku 1948 začala študovať na vyššej odbornej škole sociálno-zdravotníckej. Jej snom bolo pracovať v rámci zdravotníctva ako sociálna sestra. V roku 1954 sa vydala a s manželom sa presťahovala do Svätého kríža nad Hronom, kde pôsobila ako zdravotná sestra. Tam sa jej narodilo prvé dieťa. Pamätníčkin pracoval na stavbe hlinikárne. V roku 1960 ho poslali do Košíc, kde pracoval na dostavbe železiarní. Edita pracovala v Košiciach ako sestra na dialytickom oddelení, neskôr pracovala na kádrovom oddelení, starala sa o vzdelávanie stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu. Počas svojho života sa dostala aj do Líbie, kde pracovala ako hlavná sestra na internom oddelení. Dodnes žije so svojim manželom v Košiciach.

Príbeh pamätníčky sme zdokumentovali vďaka projektu Príbehy 20. storočia – česká národnostná menšina, ktorý bol podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.