Peter Dvořák (*1946)

Peter Dvořák sa narodil 26.2.1946 v Bratislave. Rodičia, mama Berta, pôvodom z Vrbového, a otec Ondrej, pôvodom z Topoľčian, sa tu počas oslobodenia 4.apríla 1945 spoločne skrývali. Počas vojny otec slúžil aj v šiestom prápore, židovskej vojenskej jednotke bez zbrane. Starí rodičia zomreli v Osvienčime.

Po vojne sa rodičia zosobášili a prijali nové meno Dvořák, keďže ich pôvodné židovské priezviská Stern a Deutelbaum im príliš pripomínali nemeckých utláčateľov. So svojimi deťmi, Petrom a jeho mladšími súrodencami Viktorom a Katkou, o živote počas vojny nehovorili, Peter sa niektoré z udalostí dozvedel až po ich smrti zo záznamov v Yad Vashem.

Pamätník sa stretol s represiami režimu dvakrát: kvôli svojmu židovskému pôvodu nemohol ísť študovať na vybranú vysokú školu, začiatkom 60. rokov tiež jeho otca niekoľko hodín vypočúvalo ŠTB. V roku 1965 rodina emigrovala do Izraela, kvôli tomu sa museli vzdať slovenského občianstva. Peter slúžil tri roky aj v izraelskej armáde, zúčastnil sa ako tankista šesťdňovej a neskôr zo zálohy aj jomkippurskej vojny.

Počas vojenskej služby sa z novín a rozhlasu dozvedel aj o udalostiach augusta 1968. Neskôr vyštudoval za lekárnika ako jeho otec. Dodnes žije v Izraeli, Slovensko navštívil od emigrácie trikrát, po prvýkrát krátko po rozpade Československa.

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore projektu Stories of 20th Century – The second generation Holocaust survivors (recording), ktorý podporil Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.