Judita Štofková (*1939)

Judita Štofková sa narodila 28. 3. 1939 v obci Drienovec do rodiny učiteľov ako tretia dcéra. V čase vojny sa s malou Juditou rodina presťahovala do Košíc, odkiaľ má pár spomienok na skrývanie pred náletmi a vojakmi. Na univerzite sa venovala basketbalu, vďaka čomu sa počas komunizmu dostala aj do zahraničia. Jej manžel Ladislav Štofko, v čase keď sa ešte nepoznali, strávil šesť rokov v Jáchymove za pašovanie letákov z Maďarska do Poľska. V roku 1969 sa s manželom a dcérou rozhodli emigrovať do Austrálie. Ostali tam však len rok. Po návrate Judita pokračovala v kariére učiteľky ruštiny a slovenčiny. Otvorene sa stavala proti okupácii a svojich žiakov vždy viedla k myšlienkam demokracie. V roku 1989 sa aktívne zapájala do revolučnej diskusie a stala sa námestníčkou primátora mesta Košice pre Odbor školstva, vedy, kultúry a sociálnych vecí. Na dôchodku sa aktívne angažuje v soroptimistickom klube a hrá bridž.

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore projektu Príbehy minulosti pre budúcnosť, ktorý podporila nadácia SLSP.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.