Vojtech Schragge (*1953)

Vojtech Schragge sa narodil v roku 1953 v rodine so skromnými pomermi. Ako členovia židovskej komunity mali aj v ich rodine pravidlo, že matka bola zodpovedná za domácnosť a výchovu detí, takže to znamená, že pracoval iba otec. O tri roky neskôr, v roku 1956, sa Vojtechovej matke narodil mladší brat Ladislav. Vojtech a jeho brat patria k takzvanej druhej povojnovej generácii, medzi deťmi, ktoré sa narodili rodičom, ktorí prežili holokaust. Okrem toho, že sa vyučil za elektrikára, stihol absolvovať večerné štúdium na gymnáziu. To ho pripravilo na vysokú školu, ktorú aj dokončil. Oženil sa v roku 1982 a mal dve deti, dcéru a syna.

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore projektu Príbehy minulosti pre budúcnosť, ktorý podporila nadácia SLSP.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.