Štefan Prónay (*1950)

Štefan Prónay sa narodil 15. februára 1950 v Nových Zámkoch. Pochádza z rodiny bankového úradníka Františka a účtovníčky Izabely. Starý otec z otcovej strany bol notárom v Nitre a starý otec z maminej strany bol sudcom v Galante. Obe rodiny patrili spoločensky k strednej triede, neboli ani bohatí, ale ani chudobní. Rodičia sa zosobášili v roku 1939 v Nových Zámkoch. Štefan vyrastal spolu so svojimi staršími súrodencami Zuzanou (1939) a Paľom (1941), tretí brat zomrel ako päťročný ešte pred Štefanovým narodením. Základnú školu navštevoval v rokoch 1957 až 1965. Od útlej mladosti športoval. Začínal v roku 1963 ako plavec, neskôr, v roku 1966, prešiel k atletike a venoval sa prekážkovému behu. Zúčastňoval sa atletických súťaží na rôznych úrovniach – od majstrovstiev okresu až po celoštátnu úroveň. Rok 1968 zažil ako absolvent strednej školy, keď bol prijatý na štúdium matematiky a chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PvF UK) v Bratislave. Od roku 1968 študoval na vysokej škole. Popri štúdiu naďalej športoval a súťažil za významný športový klub Slávia. S klubom sa ako úspešný pretekár prvý raz dostal na súťaž do kapitalistickej krajiny, do Belgicka. Aj na týchto pretekoch bol úspešný a skončil na druhom mieste. Popri dennom štúdiu na PvF UK sa v roku 1972 zapísal aj na Fakultu telesnej výchovy a športu na štúdium trénerstva. Po skončení štúdia v roku 1974 sa zamestnal ako učiteľ na novozámockom Gymnáziu, kde pôsobil až do roku 1990. Základnú vojenskú službu absolvoval v Armádnom stredisku vrcholového športu v Banskej Bystrici, kde pretekal za klub Dukla Banská Bystrica. Pretekal až do svojej štyridsiatky a popri tom trénoval mladých atlétov. V roku 1990 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva a stal sa viceprimátorom mesta Nové Zámky. Poslancom bol zvolený opakovane, v Mestskom zastupiteľstve pôsobil 16 rokov. V deväťdesiatych rokoch bol Štefan spoluzakladateľom obnovenej Demokratickej strany a aktívnym členom Stálej konferencie občianskeho inštitútu. Významnou mierou sa na regionálnej úrovni pričinil o návrat Slovenska na cestu demokracie a európskej integrácie. Jeho aktivity v zápase s mečiarizmom boli v roku 1998 zavŕšené účasťou na celoštátnej kandidátke Slovenskej demokratickej koalície, ktorá sa po voľbách stala základom demokratického a európskeho smerovania Slovenskej republiky.

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore projektu Príbehy minulosti pre budúcnosť, ktorý podporila nadácia SLSP.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.