Pavol Abrhan (*1959)

Pavol Abrhan sa narodil 25. júla 1959 vo Vrábloch. Obaja rodičia aj starí rodičia pochádzajú z dedinky Vlkas v okrese Nové Zámky. V roku 1962 sa rodičia aj s malým Pavlom presťahovali do Nových Zámkov. Združstevňovanie obe rodiny veľmi zasiahlo. Starého otca Vincenta nazývali kulakom, lebo nechcel vstúpiť do družstva. Nakoniec však predsa len po vyhrážkach do družstva vstúpil. Všetko museli odovzdať: pozemky, kravy aj kone. Potom už len robil na družstve a pásol kravy, čo tiež bolo pre neho ponížením. Pavlov otec musel zo školstva odísť a zamestnal sa ako úradník v podniku Reštaurácie a jedálne v Nových Zámkoch. Rovnako sa v tom období vyhrážali aj maminej rodine. Nakoniec sa aj jej rodina rozhodla do družstva vstúpiť.
Pavol od malička chodil s rodičmi do kostola a z rodín oboch rodičov dostal výchovu v duchu tradičnej katolíckej viery.
Stavebnú priemyslovku v Nitre mu odporučil kamarát a Pavol začal študovať odbor Technické zariadenia budov. Po strednej škole vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku. Už počas štúdia sa zoznámil s Františkom Mikloškom, Vladimírom Juklom, Silvestrom Krčmérym z katolíckeho disentu a tajnej cirkvi. Stretnutia s nimi mali na Pavla zásadný vplyv. Prostredníctvom týchto stretnutí sa distribuovali aj samizdaty a zakázaná literatúra. Takto sa organizovala v roku 1984 aj púť do Šaštína. Zvyčajné Nočné adorácie sa zmenili na Nočné programy mladých, kde mladí vystupovali so svojim príhovorom. Pre Nové Zámky písal scenáre príhovorov Pavol. V roku 1985 sa konala púť do Velehradu a v tom istom roku Pavol organizoval stretnutie mládeže v Nových Zámkoch. Niekoľkokrát bol štátnou bezpečnosťou vypočúvaný. Dňa 25. marca 1988 sa v Bratislave Pavol zúčastnil Sviečkovej manifestácie. Bol neustále pod dozorom Štátnej bezpečnosti a po Nežnej revolúcii sa dozvedel, že bol na neho ŠTB vedený spis ako na nepriateľskú osobu. Doma na písacom stroji prepisoval zakázané knihy. Pre samizdaty chodieval v noci do Bratislavy, kde ich preberal od Silvestra Krčméryho a šíril ich ďalej. Vo všetkom, čo robil, mal podporu svojich rodičov a starých rodičov. Deň po 17. novembri 1989 bol s prejavom na námestí v Nových Zámkoch a krátko na to v Trnave. Odvtedy sa Pavol začal pohybovať v otvorenom verejnom priestore, stal sa tajomníkom KDH, zakladal kluby a začali prípravy na prvé slobodné voľby. Až do roku 2016 bol aktívnym politikom, štrnásť rokov bol poslancom NR SR.

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore projektu Príbehy minulosti pre budúcnosť, ktorý podporila nadácia SLSP.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.