Zuzana Jungerová (*1928)

Zuzana Jungerová sa narodila 15. marca 1928 rodičom Michalovi a Zuzane Dovčíkovcom, ktorí mali okrem nej ešte dvoch synov. V roku 1947, po druhej svetovej mala, mala svadbu so Štefanom Jungerom. O rok neskôr sa im narodila prvá dcérka, po ktorej následne privítali na svet syna a ďalšiu dcéru. So Štefanom sa stretávali už pred vojnou a ako sama tvrdí, išlo o detskú lásku, ktorá prerástla v celoživotné manželstvo. Najväčšou Zuzaninou vášňou je spev. Okrem toho, že spievala už od veľmi útleho veku sama pre seba, neskôr pomohla založiť folklórny súbor Hrabina. Okrem toho spievala v kostoloch, domoch smútku na pohreboch a na rôznych oslavných udalostiach či sviatkoch. Narodila sa a celý život strávila v Nižnej Slanej.

„Viete, my sme tak v nedeľu poobede sedeli doma s mamou a mama povedala, že na križovatke v Slanej idú Nemci od Rožňavy, že chodia chlapov hľadať, že partizáni. A moja mať povedala, že nebudeme len tak sedieť, tak doniesli husi a sme šklbali husi v kuchyni. A tu prídu dvaja Nemci, a že kde partizán, kde partizán.“

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore Nadácie Orange.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.