Rostislav Šmehlík (*1955)

Rostislav Šmehlík, narodený 19. februára 1955 na Morave, bol viac ako 30 rokov profesionálnym vojakom československej a následne, napriek českej národnosti, i slovenskej armády. Absolvoval vysoké vojenské školy vo Vyškove a Moskve a väčšinu svojej kariéry slúžil v ženijnom útvare v Seredi na postupujúcich veliteľských funkciách. Po rozdelení republiky sa s ohľadom na rodinu rozhodol pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky a v rokoch 1993 – 1996 bol 25 mesiacov účastníkom mierových misií OSN UNPROFOR a UNTAES počas rozpadu Juhoslávie vo funkciách zástupcu veliteľa a veliteľa slovenského ženijného kontingentu. Po návrate na Slovensko pôsobil osem rokov ako zástupca náčelníka a náčelník oddelenia mierových misií pri Generálnom štábe Ozbrojených síl SR a po odchode do výslužby pracoval ako obchodný zástupca Českej zbrojovky pre postsovietske európske krajiny a štáty bývalej Juhoslávie. V súčasnosti je na dôchodku a žije v Seredi.

„Ja vám poviem úprimne, že ako vojak som hádam najväčší pacifista, aký len môže byť, pretože ja som tie dôsledky v praxi videl.“

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore Nadácie Orange.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.