Marianna Grznárová (*1941)

Marianna Grznárová sa narodila 1. decembra 1941 v Rudne nad Hronom (okres Žarnovica). Prežila detstvo v rodine so štyrmi súrodencami, o ktorých sa pomáhala starať – mama bola učiteľka, otec pracoval ako policajt. Počas druhej svetovej vojny rodina prežila nálety a letecké poplachy, pred ktorými sa ukrývali v suteréne tamojšej úradnej budovy spolu s ostatnými dedinčanmi. Pamätníčka študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Šuranoch, kde v roku 1959 zmaturovala. Následne pokračovala v rokoch 1959 až 1963 v štúdiu na Pedagogickom inštitúte v Nitre. Najskôr šla učiť kvôli získaniu učiteľského bytu, avšak pre nezhody s tamojším riaditeľom školy prácu učiteľky opustila. Zamestnala sa v Bratislave v knižnici, neskôr v redakcii denníka Ľud. Po čase pracovala v Československom rozhlase a potom v televízii. V tomto období vznikli klasické diela pre deti a mládež, ako Maťko a Kubko (kniha získala niekoľko ocenení), zvučka Večerníčka a iné. Pamätníčkin manžel emigroval do Kanady v roku 1968 a dcéra odišla v roku 1985 do Francúzska. Marianne dcéra zverila maloletého polročného syna, o ktorého sa sama starala. Nikdy nevstúpila do KSČ. V súčasnosti žije v Bratislave – Dúbravke so svojím dospelým vnukom.

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore Nadácie Orange.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.