Zora Petrášová (*1955)

Zora Petrášová sa narodila v marci 1955 v Liptovskom Mikuláši. Jej mama, ktorá sa za slobodna volala Zora Javošová, pochádzala z Vrbice, malej obce pri Liptovskom Mikuláši. Narodila sa v dome známeho básnika Martina Rázusa. Otec František Margovec zase pochádzal z Piešťan.

Jej detstvo a stredoškolské časy v období komunizmu sprevádzali výsluchy rodičov. Zorina teta, a teda matkina sestra, bola manželkou garbiara Ivana Gruba, ktorý bol pôvodom z USA. Napokon sa rozhodla odísť a po znárodnení fabrík v Mikuláši ju nasledoval aj Ivan Grub. Emigrácia Zorinej tety mala vplyv aj na rodinu Zory Petrášovej. Spomína si, že vždy, keď teta telefonovala domov do Československa, v telefóne bolo najprv počuť cvaknutie. Otec sa na tom vždy zabával a zvykol povedať: “Pozdravujeme aj súdruha kapitána, ktorý je na druhej strane linky a rozhovor si nahráva.”

Zora Petrášová vyštudovala históriu a umenie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v Mestskom kultúrnom stredisku, viedla časopis Revue Piešťany a v roku 1993 sa stala riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch. Túto funkciu vykonávala do roku 2000. Zora Petrášová je autorkou medzinárodného kultúrneho projektu Mosty – Bridges. Jeho hlavnou myšlienkou je spoločná prezentácia slovenských a zahraničných umelcov. Projekt Mosty od roku 2003 do roku 2012 „premostil“ desať európskych miest s Piešťanmi.

Zora Petrášová organizačne, koncepčne a kurátorsky pripravila 200 výstav na Slovensku i v zahraničí. Pri príležitosti životného jubilea v roku 2015 pripravila spolu s belgickou grafičkou Chris Verheyen (žiačkou Albína Brunovského) projekt The Wondering Mind. Ide o medzinárodnú putovnú výstavu grafík 60 umelcov z 23 krajín sveta, ktorá putuje po rôznych svetových mestách.

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore Nadácie Telekom.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.