Peter Osuský (*1953)

Peter Osuský sa narodil 11. októbra 1953 v Bratislave. Otec Ján Osuský (1919) bol dermatológ. Petrovým starým otcom bol biskup západného dištriktu prof. Samuel Štefan Osuský – teológ, filozof, zakladateľ teologického štúdia na Slovensku. Samuelov bratranec Štefan Osuský bol právnik, diplomat a významný politik a stal sa krstným otcom Petrovho otca Jána. Matka Oľga rodená Krivošová (1923) bola očná lekárka. V roku 1861 sa Petrov praprastarý otec Ján Krivoš zúčastnil na Memorandovom zhromaždení v Turčianskom sv. Martina. Martinskej deklarácie sa zúčastnil jeho syn, československý vlastenec Ján Krivoš, Petrov prastarý otec. Bol jedným z jej hlásateľov.

Peter mal šťastné detstvo. V septembri 1968 začal navštevovať Gymnázium na Vazovovej ulici v Bratislave. Odtiaľ, napriek počiatočným problémom, keď ho nechceli prijať na štúdium, pokračoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, ktorú ukončil s červeným diplomom a stal sa dermatológom. 21. august 1968 Petrovu rodinu zastihol, keď  sa vracala z dovolenky v Turecku. Doma našli na zemi črepiny z vázy, ktorú roztrieštil odrazený projektil zo zbrane ruského vojaka. Bolo veľké šťastie, že v tom čase neboli doma a guľka nikoho nezasiahla.

Na Lekárskej fakulte sa stal hovorcom Verejnosti proti násiliu a spolu s Branislavom Liškom vypracovali stanovy a viedli prvé zasadnutie senátu. Bol zakladajúcim členom Slovenskej lekárskej komory, kde istý čas pôsobil ako jej viceprezident. V roku 1993 sa rozhodol vstúpiť do politiky. Je dlhoročným poslancom NR SR.

Peter s láskou hovorí o svojej manželke, ktorej vďačí za to, že mu pomohla dosiahnuť niečo, čo by bez jej podpory nikdy tak dobré nebolo. Po celý život sa drží kréda T. G. Masaryka: „Nebát se a nekrást“.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.

Príbehy pamätníčok a pamätníkov sa nám darí dokumentovať aj vďaka projektu podporeného Nadáciou mesta Bratislavy.